Nhà máy điện mặt trời Thạnh Phước – Bến Tre

Việc đầu tư công trình NMĐMT Thạnh Phước – Bình Đại là rất cần thiết để bổ sung nguồn cung ứng điện năng cho nhu cầu phụ tải phát triển liên tục của đất nước nói chung và tỉnh Bến Tre nói riêng, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường toàn cầu, nhằm phát triển nguồn năng lượng sạch đảm bảo cam kết của Thủ Tướng Chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc. Đồng thời góp phần nâng cao tỷ trọng về năng lượng tái tạo trong hệ thống điện Việt Nam theo các Quyết định số 2068/QĐ-TTg ngày 25/11/2015 của Thủ Tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược phát triển năng lượng tái tạo của Việt Nam đến 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quyết định số 428/QĐ-TTg, ngày 18/3/2016 của Thủ Tướng Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét đến năm 2030.

Ngoài ra, việc đầu tư công trình phù hợp với quy hoạch chung phát triển kinh tế kết hợp bảo vệ môi trường của tỉnh.

NMĐMT Thạnh Phước – Bình Đạiđược dự kiến xây dựng với tổng công suất 50MWp. Vị trí xây dựng nhà máy có tiềm năng năng lượng mặt trời tốt, cho sản lượng ước tính khoảng 77,043triệu kWh/năm. Nhà máy sử dụng công nghệ pin quang điện Silic đơn tinh thể và Inverter chuỗi với phương án đấu nối về trạm biến áp 22/110kV Bình Đại bằng đường dây mạch đơn chiều dài khoảng 2,5km.

Dự án được xây dựng trên khu đất nuôi trồng thủy sản kém hiệu quả do của UBND huyện Bình Đại và Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mô côi tỉnh Bến Tre quản lý và được UBND tỉnh Bến Tre chấp thuận tại văn bản số 4935/UBND-TCĐT, ngày 19/10/2010 của UBND tỉnh Bến Tre về việc triển khai thực hiện Nhà máy điện mặt trời tại xã Thạnh Phước, huyện Bình Đại.

Trạm cắt 110kV để đấu nối Nhà máy điện mặt trời Thạnh Phước vào hệ thống điện được xây dựng trên khu đất Nông lâm nghiệp (RSX), tiệm cận đường dây 110kV NMĐ gió Bình Đại số 10,11 – TBA 110kV Bình Đại (đang thiết kế thi công), gần vị trí vượt đường giao thông (Tỉnh lộ 886).

Đây là giai đoạn nghiên cứu để bổ sung dự án vào quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bến Tre. Sau khi đề án được được duyệt bổ sung, ở các bước thiết kế tiếp theo, cơ quan tư vấn cùng Chủ đầu tư phối hợp với các Sở và cơ quan ban ngành địa phương để khảo sát, điều tra số liệu chi tiết phục vụ công tác thiết kế chính xác phù hợp với quy hoạch của địa phương và các dự án cùng triển khai trên địa bàn tỉnh.

0964203405
0964203405