Hiệp hội năng lượng sạch Việt Nam – Văn phòng Nha Trang

Ngày 01/10/2020, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam VCEA chính thức thành lập Văn phòng đại diện tại TP. Nha Trang.

Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam, Tiến sỹ Mai Duy Thiện

       

Leave Comments

0964203405
0964203405