Hình ảnh công trường TBA và ĐZ 110kV đấu nối NMĐ gió số 2 Sóc Trăng

Công trình Đường dây 110kV đấu nối Nhà máy điện gió số 2 Sóc Trăng do VNEW tư vấn lập thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công đang lắp dựng tiến nhanh về đích để kịp đóng điện cùng với TBA 22/110kV cũng do VNEW lập TKKT và cũng đang hoàn thiện thi công đồng bộ.

   

   

   

   

   

Leave Comments

0964203405
0964203405