Phuong’s Building Nha Trang

Quy mô: Cấp điện trung hạ áp cho toàn công trình.

Địa điểm: 18 – Lê Đại Hành, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Đơn vị triển khai EPC hạng mục cấp điện công trình: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng CPA

Khởi công: tháng 9/2019

Hoàn thành đưa vào sử dụng: 11/2019

Leave Comments

0964203405
0964203405