Thiết kế bản vẽ thi công TBA 110kV Sóc Trăng 2

TBA 110kV Sóc Trắng 2 được thiết kế với công suất lắp đặt giai đoạn 1 là 40MVA, truyền tải công suất NMĐ gió số 2 Sóc Trăng lên lưới điện quốc gia.
Giai đoạn 2 của dự án sẽ tiếp tục nâng công suất TBA lên 2x40MVA.

Quy mô giai đoạn 1 gồm:

– 01 MBA 110/22kV-40MVA,

– 02 ngăn xuất tuyến 110kV đấu transit trên ĐZ 110kV Lạc Hòa – Vĩnh Châu.

– 01 ngăn máy cắt phân đoạn (dự phòng)

– 01 ngăn cầu ngoài (lắp dao cách ly)

– Phía 22kV gồm các ngăn lộ tổng, phân đoạn và xuất tuyến kết nối cáp ngầm ra các turbin gió.

– Cấp điện tự dùng hco TBA gồm 2 MBA 22/0,4kV-160KVA.

– Các hệ thống thông tin, SCADA, rơ le bảo vệ, PCCC theo quy định hiện hành của ngành điện.

     

     

Dự án sẽ khởi công Tháng 4/2021 và đóng điện trước 15/10/2021 để kịp thời truyền tải công suất của NMĐ gió số 2 Sóc Trăng lên lưới điện quốc gia.

Leave Comments

0964203405
0964203405